logo

Bushcraftportal.cz

Přidat inzerát do Bazaru

Na této stránce jednoduše přidáte inzerát do našeho Bushcraft bazaru. Veškeré inzeráty musí nejdříve projít redakčním schválením, až poté se v bazaru zobrazí (status vašeho inzerátu můžete sledovat ve výpisu vašich inzerátů).

Do názvu inzerátu pište pouze název věci, které se inzerát týká (např. „Křesadlo JUBÖ firesteel“ a nikoliv „Hledám křesadlo JUBÖ firesteel“). Věc pojmenujte co nejkonkrétněji. Poté vyberte kategorii inzerátu.

V obsahu inzerátu by měly zaznít konkrétní požadavky, případně podmínky a pokud možno cena (samozřejmě ne v kategorii „Vyměním“. K inzerátu lze přiložit až 4 fotografie, doporučujeme přiložit alespoň jednu. Odpovědi čtenářů Bushcraftportalu.cz na inzeráty, chodí inzerentům na email.

Pokud dojde k obchodu nebo již bude inzerát neplatný, jednoduše ho můžete smazat ve výpisu vašich inzerátů.