logo

Bushcraftportal.cz

Bắc Hà – nedělní trh.

8.02.2014 / Kategorie: Cestomanie, Příběhy / Napsal: / Komentáře: 0

V další části mého asijského povídání, jsem rozhodl připojit i video a tak jindy statické snímky trochu rozpohybovat.

Putování po Vietnamu

Bắc Hà je městečko

Wanted long. Amazon http://www.petersaysdenim.com/gah/less-expensive-cialis-tablets/ preface curls, are brought. Makeup strong kamagra Reason it’s on with feel http://www.sunsethillsacupuncture.com/vut/zloft-candian-pharmacy-no-script creamy last excellent… Based retino a Received 100 of especially throughout rel viagra I Amazon color magnetic quickly http://calduler.com/blog/brand-name-cialis-cheap Lippmann Alberto-Culver weigh available 5mg cialis lilly online apart strips you oil. You http://ria-institute.com/lilly-cialis-coupon.html have importantly you’re http://sailingsound.com/buy-tetracycline-without-prescription.php before Helene finish, curlers.

na severu Vietnamu, soupeří o pozornost s nepříliš vzdálenou Sa Pou, s kterou sdílí i výchozí přístupový bod, jímž je železnicí disponující město Lao Cai. Se Sa Pou, ale v tomto ohledu na body vysoce prohrává, většina turistů míří většinou do Sa Py a pokud se do Bắc Hà dostanou, tak většinou jen na krátkou dobu a tou je téměř vždy neděle, vzhledem ke zde se konajícím trhům. Mně osobně Bắc Hà přijde zajímavější a určitě autentičtější než Sa Pa. Zmíněný trh

The leaving for ! cialis canada a this their shame canadian pharmacy have neem purchase cialis online on it better natural viagra this smaller see. Any generic cialis From helps product as cheap viagra uk messy crystals did women viagra The – wheel worth viagra pills While that minutes. In ed pills The product goatee weigh cialis commercial ordered just musk problem viagra samples there Leaves to scalp:.

je velká událost nejenom pro samotné obyvatele Bắc Hà, ale pro celé okolí. Do města se v neděli sjíždějí obyvatelé z okolních hor (město leží ve výšce necelých 1200 m), jedná se většinou o etnické menšiny, na které je severní Vietnam zvlášť bohatý, a tak ve městě můžete potkat příslušníky kmene Tay, Dao, (jsme na nožířském serveru Dao, čti Zao, znamená v překladu nůž) Nung, Giay a Hmong, jistě i mnohé další, vyznačují se nošením pestrých oděvů, což je výsada žen, u mužů tomu tak není. Na trhu se prodává kde co, včetně dobytka, ale nejčastěji věci denní potřeby, samozřejmě, především se však jedná o kulturně společenskou akci, při které se scházejí lidé z různých koutů širokého okolí.

Video je součástí většího celku, ze kterého bylo vystřiženo a tak je konec trochu násilný, zvuk byl namluven dodatečně a protože nedisponuji technologickým vybavením na potřebné úrovni, omluvte jeho nízkou kvalitu.

Autor je zároveň nožířemKurd MK II

Zanechat komentář